The following were selected to Face Luxembourg next month int he ENC 2D game.

Congratulations
Andras Devenyi
Janne Heinänen
Aaro Katainen
Mauno Konttila
Juha Rainvuori
Riku Ryyninen
Semu Salmivalli
Ville Siiskonen
Ari Tikkanen
Olli-Pekka Tuomaala
Dawie van der Walt
Stephen Whittaker
Isaac Visser
Thomas Finell
Joakim Grader
Mikko Järvi
Antti Lammi
Andrew Myrie
Lasse Sariola
Juuso Sirén
Vallu Valtia
Jussi Viljanen

Congratulations to you all, go bring home a win!!

This post is also available in: Finnish